Acteren Film & TV ll

Als acteur worden op de set top-prestaties van je verwacht. er is weinig tijd en aandacht en je hebt maar 1 of 2 takes om je te bewijzen. Reden genoeg om goed voorbereid aan de slag te gaan.

In acteren film en tv 2 leer je het beste van jezelf voor de camera tot uiting te brengen. door het veelvuldig gebruik van de camera zal je de spelvaardigheden in de praktijk op een geloofwaardige manier kunnen toepassen. acteren film en tv 2 is een opleiding voor gevorderden.

De 3 hoofdpijlers van Acteren Film en TV 2 opleiding zijn:

1. Het doorzetten van de basisprincipes van acteren. Het simpel en soepel houden van acteer kwaliteiten. Focussen op eigen spelkwaliteiten. Gemakkelijk voelen en spelen voor de camera, mede-acteurs en crew.

2. Praktijk ervaring opdoen; Veel spelen en zichzelf neerzetten, scènes voorbereiden, opnemen, terugkijken en evalueren. Leren op eigen inzicht verwoorden van eigen of andermans spelvaardigheden.

3. Verdieping:
• Spel-geloofwaardigheid
• Emoties
• Focus en concentratie
• Inleving (fantasie)
• Incasseren
• Samenspel en tegenspel bieden
• Personageopbouw
• Stemgebruik & dictie
• Tekst en rolanalyse
• Camerastandpunten
• Stijlonderzoek, comedy, drama

Praktijk:
Bij TVCollege is camera en opname apparatuur aanwezig waarmee de opgenomen scene's terug worden bekeken en kritisch geëvalueerd.

De laatste les wordt er met een aparte filmcrew gewerkt. Iedere student werkt tijdens het studietraject toe naar een eigen eindscene. De filmcrew verzorgt hiervan een registratie. Dit eindproject wordt tevens als videobestand aan de student meegeven.

Om de opleiding zo toegankelijk mogelijk te houden zullen de 8 lessen in de avonduren plaatsvinden. (van 19:30u tot 22:30u)
Voor startdata in de zomervakantie kan je kijken op: www.SummerSchoolTV.nl

Kosten: € 696,-
(Betaling in termijnen mogelijk.)
Startdata: juni 2020, september 2020

 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram
LinkedIn